Tjänster

QinMind är ett konsultföretag med fokus på Projektledning, Test & Kvalitetssäkring. Vi erbjuder hjälp inom olika områden som är centrala för att leverera lösningar effektivt med kvalitet.

Vi fungerar både som diskussionspartner och bollplank i kritiska skeden och som praktiska utförare i projektet.

Vi har en bred erfarenhet från många branscher där både kvalitet, genomförandetid och kostnad är viktiga. En omöjlig ekvation kan tyckas. Det är ur denna utmaning vår slogan ”kvalitet och effektivitet” kommer.