Tjänster

QinMind är företaget och gemenskapen med de sunda värderingarna,
strävan efter balans i vardagen och mening i uppdragen. Vi är till för att hjälpa våra kunder i deras utmaningar och bidra med vårt djupa kunnande till värde, utveckling och framgång.

Vi erbjuder hjälp inom:
– Projektledning
– Verksamhetsutveckling
– Kravhantering
– Riskhantering
– Teststrategi
– Testledning
– Test