Våra kunder

QinMind vänder sig till företag i olika branscher som står inför utmaningar med att säkerställa kvalitet samt att få projekt att leverera i tid. Oavsett om verksamheten är komplex med många, både tekniska och organisatoriska, utmaningar eller ej.

Gemensamt för QinMinds kunder är fokus på kritiska framgångsfaktorer som att höja och säkerställa kvaliteten i sin verksamhet, projektet och på sina produkter samtidigt som effektiviteten ökas.