Konsulttjänster inom
Projektledning, Test & Kvalitetssäkring.

Genom att välja rätt metoder, få pragmatiskt och praktiskt stöd och utnyttja tidigare erfarenheter, vågar vi lova att pusselbitarna kommer komma på plats och att ni får ett lyckat projekt med kvalitet och effektivitet.

Era utmaningar?
Är det viktigt att era projekt levererar i tid och att kvalitet och kundnytta uppnås? Är det värdefullt att komma i mål med projekt på ett bra och effektivt sätt? Att rätt saker görs rätt?

En öppen och ärlig konsultpartner.
Vi har mångårig erfarenhet från utveckling och kvalitetssäkring av IT-system och produkter med höga krav på funktion och kvalitet från en mängd olika branscher.

Tjänster

QinMind är företaget och gemenskapen med de sunda värderingarna,
strävan efter balans i vardagen och mening i uppdragen. Vi är till för att hjälpa våra kunder i deras utmaningar och bidra med vårt djupa kunnande till värde, utveckling och framgång.

Vi erbjuder hjälp inom:
– Projektledning
– Verksamhetsutveckling
– Kravhantering
– Riskhantering
– Teststrategi
– Testledning
– Test

Våra kunder

QinMind vänder sig till företag i olika branscher som står inför utmaningar med att säkerställa kvalitet samt att få projekt att leverera i tid. Oavsett om verksamheten är komplex med många, både tekniska och organisatoriska, utmaningar eller ej.

Gemensamt för QinMinds kunder är fokus på kritiska framgångsfaktorer som att höja och säkerställa kvaliteten i sin verksamhet, projektet och på sina produkter samtidigt som effektiviteten ökas.

Vision

“Din erfarne konsultpartner inom ledarskap & kvalitetssäkring”

QinMind ska hjälpa sina kunder att genomföra sina projekt med kvalitet på ett effektivt sätt genom vår erfarenhet från olika branscher och projekt samt användande av lämpliga metoder och verktyg.

Vår vision är att vara det sanna värderingsstyrda konsultföretaget. Vi ska vara tillräckligt små för att attrahera och behålla de duktigaste konsulterna. Samtidigt ska vi vara både breda och djupa i vår erfarenhet för att bidra med lösningar och förslag för att hjälpa våra kunder att tackla sina utmaningar.

Vi strävar efter att vara våra kunders långsiktiga kvalitetspartner.

Varför välja QinMind

Det enkla svaret är goda referenser och förtroende. Med mångårig bred erfarenhet. Från olika branscher och projekt.

Vi tror inte på generella lösningar och specifika tekniska lösningar när det kommer till kvalitet och effektivitet. Och verktyg löser inte problemen av sig självt. “There is no silver bullet”.

Nyckeln är att utnyttja erfarenheter och lärdomar från liknande problem och utmaningar på andra håll.

Exempel på referensuttalanden:
“Jag känner mig trygg med er som utförare.”
“Ni ger något mer.”
“Skönt att ha med folk att göra som vet vad de pratar om.”
“Vi kom fram till det olämpliga att granska oss själva.”
“Så här bra kravunderlag har vi inte sett förut, det är till största del er förtjänst.”

Integritetspolicy:
QinMinds integritetspolicy