Våra kunder

QinMind vänder sig till företag som står inför utmaningar med att säkerställa kvalitet samt att få projekt att leverera i tid. Oavsett om verksamheten är komplex med många, både tekniska och organisatoriska, utmaningar eller ej.

Gemensamt för QinMinds kunder är fokus på kritiska framgångsfaktorer som att höja och säkerställa kvaliteten i sin verksamhet, projektet och på sina produkter. Samtidigt som viljan till ökad effektivitet hela tiden finns med på agendan.

Vi har en mycket bred branscherfarenhet:

  • Bank, finans, försäkring
  • Life Science / Biotech
  • Tjänsteföretag
  • Offentlig verksamhet
  • IT i vården
  • Logistik och transport
  • Industri, fordon, telekom