Nyheter

2021 04 Det känns väldigt glädjande att nu kunna meddela att Oscar Stein har anslutit som kollega och partner till QinMind. Oscar är en skicklig projektledare som har gedigen erfarenhet inom mekanisk konstruktion, byggentreprenad och IT-system för kliniskt bruk.

Oscar rivstartar direkt och han har precis påbörjat ett uppdrag som Biträdande Sektionschef – Advanced Manufacuring Engineering på ett Life Science bolag i Uppsala.

Välkommen Oscar!

2021 04 QinMind har med vår samarbetspartner Xmentor tecknat ramavtal med Region Jönköping inom område ”Strategi och Ledning”. Exempel på uppdragsroller som kommer ropas av från detta ramavtal är IT-strateg, Verksamhetsarkitekt/-modellering, Kvalitetssäkrare, Mentor, Enterprise arkitekt, Projektledare och Testledare.

2021 04 Vi är glada för det förtroende våra kunder och samarbetspartners visar oss. Nya uppdrag inom våra kärnområden där vi själva samt tillsammans med våra partners levererar till våra kunder. 

2021 03 Nu när vi summerar 2020 med pandemin och allt som händer runt oss så måste vi säga att vi på QinMind klarat oss bra, både med hälsa och ekonomi. Trots osäkerheter och turbulens i samhället så har vi haft bra beläggning liksom kunnat stötta vården och företag som levererar dit genom flera av våra uppdrag. Det känns bra att ha kunnat bidra på detta sätt.
Vi ser fram emot 2021 med tillförsikt och att situationen i samhället stabiliserar sig samtidigt som vi har ambitionen att växa och knyta till oss flera partners. Är du intresserad av att höra mer om oss på QinMind och hur vår speciella konsultverksamhet fungerar så hör av dig till vår konsultchef Johan Hanze!!

2021 02 Nytt uppdrag, projektledare för utvecklingsprojekt hos industrikund med höga krav och förväntningar.

2021 01 Nytt uppdrag, interimschef för verifierings- och valideringsgrupp hos kund med produkter reglerade av höga myndighetskrav.

2020 12 Vi vill hälsa alla våra kunder och partners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Under ett år som detta tänker vi en extra tanke på utsatta barn och donerar en summa till Barncancerfonden.

2020 10 QinMind för diskussioner med flera nya konsulter för att stärka vår leveransförmåga inom våra kundsegment. Vi är mycket glada för den respons vi får från våra kunder och förtroendet att stötta med centrala roller och kompetenser.

2020 10 Nytt uppdrag inom verifiering och validering hos kund inom säkra transportlösningar med mycket höga krav på kvalitet och säkerhet.

2020 09 QinMind har högsta kreditrankning.

Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.

2020 08 Nu har de flesta kommit igång efter semestrarna och vi ser fram emot en intensiv höst där många av våra kunder har mycket att göra samtidigt som mycket arbete sker på distans. Det är en utmaning i sig men där vi ser en snabb omställning till den nya verkligheten. Vi har nya uppdrag där vi kunnat komma in på ett bra sätt trots denna situation vilket är glädjande.

2020 06 Nytt IT-projektledaruppdrag hos en för oss ny kund.

2020 05 Nytt uppdrag inom Life Science där vi snabbt har kunnat komma in och hjälpa till med produktionsupprampning för att möta behov kopplade till Covid-19.

2020 04 QinMind utvecklas vidare med Johan Hanze vid rodret som konsultchef! Vi är jätteglada för att Johan går in i denna roll och ser stor potential för framtiden!
QinMind har en stark position med mycket erfarna konsulter inom våra områden projektledning, test och kvalitetssäkring. Våra kunder kommer även i framtiden har stora behov av att hitta riktigt erfarna personer till dessa roller där fokus ligger på kundnytta, kvalitet och effektivitet.  Vårt fokus.
Johan har fram till nu arbetat som seniorkonsult och har erfarenhet från både offentlig verksamhet inom kommun och landsting samt privat industri. Johan har t.ex. arbetat i flera av de stora sjukhusprojekten som pågått under senare år samt tidigare varit IT Service Operations Manager på St. Jude Medical.
Det ska bli jättespännande med Johan vid rodret för vår konsultverksamhet nu när QinMind satsar vidare! Välkommen i din nya roll Johan!

2019 12 Vi är nu ännu starkare inom våra segment, projektledning, krav, testledning och test.  Hör av er om ni har behov av mentorskap, genomförande eller bara för att bolla utmaningar.

2019 12 Vi har under året växt och är mycket glada över att kunna presentera vår nya partner Leif Sunje! Leif är engagerad i ett av de stora projekt vi leder och deltar i och vi är mycket glada att han valt att ansluta sig till oss!

2019 08 Nytt uppdrag inom krav- och testsamordningsuppdrag. Höga krav på spårbarhet och kvalitet.

2019 08 Nytt uppdrag testuppdrag inom fordon/transport.

2019 01 Nytt projektledningsuppdrag inom sjukvårdssegmentet. Vi är verksamma inom flera strategiska områden där vi bidrar med vår breda erfarenhet och kunnande kring projektledning och integration av kritiska systemlösningar..

2018 11 Verksamhetsstöd vid utveckling av inbyggda system. QinMind anlitas för att stötta projektledning och organisation.

2018 08 Nytt testledningsuppdrag inom offentlig verksamhet. Vi leder kvalitetssäkringsarbetet av ett nytt verksamhetssystem. Arbetet inkluderar alla delar från teststrategi till utrullning och acceptanstest.

2018 05 GDPR – uppdateringar av vår integritetspolicy enl. nya dataskyddsförordningen. QinMinds Integritetspolicy.

2018 04 Nytt uppdrag inom Life Science där vi systemverifierar livsuppehållande produkter. Ett av våra expertområden.

2018 01 QinMind har tillsammans med ett par partnerföretag vunnit upphandling gällande förvaltning och vidareutveckling av IT-tjänst för vården. Ett helhetsåtagande som löper över tid där vi ansvarar för ledning av verksamheten och kvalitetssäkring av systemen. Vi är mycket glada för detta förtroende,